Indkaldelse: Ekstraordinær generalforsamling den 10. juni kl. 19.00.


Skal der være gymnastik i Stensballe sæson 21/22?

Stensballe Gymnastikforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling skal der vælges mindst 2 yderligere medlemmer til bestyrelsen – den ene som vores kommende kasserer. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 

Torsdag den 10. juni 2021, kl. 19.00 under halvtaget mellem Stensballehallens cafeteria og klublokalet. 

I dag, den 26. maj 2021, afholdt foreningen ordinær generalforsamling, hvor vi skulle vælge medlemmerne til bestyrelsen for de kommende 2 sæsoner. De valgte bestyrelsesmedlemmer er enige om, at der er brug for yderligere medlemmer, for at næste sæson i Stensballe Gymnastik kan blive en realitet. 

Særligt kassererposten har vi brug for en kandidat til. I foreningen bruger vi DGI’s ordning “kontorhænder”, hvilket vil sige, at regninger mv. blot skal videresendes til dem. Kontingent betales via tilmeldingssystemet. Der er således ikke en hel masse arbejde forbundet med posten, men selvfølgelig lidt ekstra op til årsregnskab. 

Derudover har vi følgende opgaver: 

  • Formand 
  • PR (information på hjemmesiden, Facebook samt årlige opdateringer af introfolder til instruktører og gymnaster)
  • Kursustilmeldinger 
  • Conventus, styr på hold, medlemmer og instruktører
  • Kontakt til hovedbestyrelsen
  • Planlægning af opvisning og evt. andre arrangementer i løbet af sæsonen
  • Dragtbestilling (hertil har vi allerede en frivillig)
  • Søgning af fonde og tilskud

På den ordinære generalforsamling blev Rikke Bandholm og Katrine Depka genvalgt. Lisa Mikkelsen blev valgt ind i bestyrelsen sammen med Gitte Brandt Hansen, som også tidligere har siddet i bestyrelsen. Gitte er bindeled til gymnastiknetværk mv., og har således hovedsageligt opgaver som ligger ud over ovenstående. 

Vi håber at se en masse, som har lyst til at deltage i bestyrelses- og foreningsarbejdet. Det er faktisk virkelig hyggeligt 🙂

Venlig hilsen

Bestyrelsen